Waarom is groen goed voor het welzijn?

Dat een groene leefomgeving een positief effect heeft op de gezondheid en het welzijn van mensen, dat is wel duidelijk. Maar waarom is dat eigenlijk zo? Welke mechanismen zorgen ervoor dat er een positief verband is tussen groen en gezondheid/welzijn?

Volgens onderzoek zijn er verschillende mechanismen die een rol spelen. Allereerst is blootstelling aan groen een factor. Blootstelling beĆÆnvloedt de gezondheid en het welzijn op positieve wijze door het inademen van frisse lucht. Maar er zijn ook psychologische processen die van invloed zijn. Het kijken naar en ervaren van groen geeft rust, wat helpt bij het ontstressen en terugdringen van mentale vermoeidheid. Hetzelfde effect zien we bij mensen die lijden aan dementie. Door hen bloot te stellen aan natuurlijke prikkels, krijgen ze rust en herkennen ze dingen van vroeger.

Meer bewegen
Een tweede mechanisme is gedrag. Men vindt een natuurlijke omgeving aantrekkelijker dan een omgeving met bebouwing. Een groene omgeving stimuleert daarom om fysieke activiteiten te ondernemen, zoals fietsen en wandelen. En omdat een natuurlijke omgeving aantrekkelijker is, zal het ook meer mensen aantrekken. Er ontstaan meer informele sociale contactmomenten, wat relaties versterkt en de sociale samenhang verder vergroot. Een groter sociaal netwerk bevordert op haar beurt weer het gevoel van welzijn. Dat merken we ook duidelijk in onze belevingstuinen. Doordat de bewoners samen aan de slag gaan in de tuin, hebben ze een gezamenlijk doel. Dat zorgt ervoor dat de sociale contacten nog sterker worden. Daarnaast zijn ze in beweging, wat ook een positief effect heeft op de gezondheid.