Healing environment: wat is dat?

Een healing environment is een omgeving die bijdraagt aan het welzijn van mensen, zowel lichamelijk als mentaal. Het is wetenschappelijk bewezen dat natuur daar een grote rol in speelt. Hoe maak je een healing environment?

De kern van elke healing environment is gebaseerd op natuurlijke elementen: natuur, daglicht, frisse lucht en stilte. Omgevingspsycholoog Agnes van den Berg heeft in 2005 een review geschreven over de impact van healing environments, waarbij zij heeft gekeken of deze vier natuurlijke elementen ook echt een impact hebben op onze (psychologische) gezondheid. In het rapport geeft zij ondermeer aan dat er een relatie bestaat tussen het zien van natuur (bijvoorbeeld planten) en een verbetering van gezondheid. Dit zie je terug in het verminderen van stress. Ook lijkt er een duidelijke relatie te bestaan tussen het zien van natuur en de ervaren pijn van patiënten, wat kan resulteren in bijvoorbeeld het verminderde gebruik van pijnstillers. De verklaring voor deze effecten is dat natuur ons de onbewuste boodschap geeft dat we mogen ontspannen. Onderzoek naar healing gardens, tuinen waar patiënten tijdens hun verblijf in de zorginstelling gebruik van kunnen maken, wijst op een positief effect op de gezondheid. Ook het onderzoek naar de relatie van planten in zorginstellingen op gezondheid wijst op een positief effect, zij het dat het bewijs hiervoor zwak is.