Groen zorgt voor minder pesterijen

Groen zorgt voor minder pesterijen

Dat natuur een positief effect heeft op de gezondheid is al langer bekend. Maar ook op het sociale aspect zijn de effecten zichtbaar. Onderzoek van Alterra toont aan dat “groene” schoolpleinen bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.

Een aantal jaren geleden hebben het ministerie van Economische Zaken en de gemeente Rotterdam samen de groene herinrichting van 12 schoolpleinen gefinancierd. Omdat de partijen graag wilden weten of de herinrichting positieve effecten had, heeft Alterra dit in 2013 onderzocht. EĆ©n van de bevindingen: door de verhoogde aantrekkelijkheid van de pleinen, verbeterde het sociale klimaat. Door het groen ontstonden er meer speelmogelijkheden. Daardoor waren kinderen aardiger voor elkaar en werd er minder ruzie gemaakt. Als gevolg daarvan verbeterde het welzijn van de leerlingen.

Belangrijk is om te realiseren dat vergroening van schoolpleinen dus bij kan dragen aan het terugdringen van pesten. Het is daarbij wel zaak om zorgvuldig te werk te gaan. Bestaande, waardevolle speelmogelijkheden mogen niet verloren gaan. Ook moeten de leerlingen betrokken worden in de plannen, zodat zij inbreng hebben in het eindresultaat. Maar als het schoolplein op een juiste manier “groen” wordt gemaakt, is er ook op dat vlak veel winst te behalen.